obrazek.jpg

misja i wizja 

Przedmiotem działalności ELHAZ jest realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

 

 

 

 

 

cele projektu

Celem głównym realizacji projektu jest zbudowanie platformy transferu wiedzy i technologii oraz systemu wymiany informacji, umożliwiającej dostęp do wyników badań jednostek sektora badawczo-rozwojowego. Zapewni on niezbędne wsparcie firmom proinnowacyjnym, prowadzącym lub pragnącym rozpocząć działalność badawczo-rozwojową.